Risk Sermayesi

Likidite Riski: Kripto varlıklar itibari para birimlerine dönüştürülürken değer kaybı yaşayabilir. Bu kayıp piyasada likidite riskini ortaya çıkartır. Ek olarak piyasada yaşanabilecek kriz, stres anlarında düşük likidite ortaya çıkarak kripto varlığın diğer varlık birimleri ile takasında gecikmeler, değer kayıpları yaşanabilir.

Piyasa Riski: Kripto varlık piyasası genel olarak yüksek volatilite (oynaklık) ile bilinmektedir ve hareket etmektedir. Bu unsur da piyasada birbirinden bağımsız dijital varlık platformlarında oluşan fiyatlar ile doğrusal orantıdadır. Kripto varlıklarda yaşanabilecek yüksek volatilite aynı zamanda platformlar arasında fiyat ve likidite farklılıklarına sebep olabilmektedir.

Sistematik Risk: Kripto varlık projeleri birer girişim olarak nitelendirebilir ve hedeflenen projenin başarılı olamaması sebepleri arasında; regülatif düzenlemeler, mücbir sebepler (savaş, doğal afet, siyasi ve politik gelişmeler) ve olası teknolojik imkansızlıklar (Ethereum ağının mutabakat, teknolojik, vb diğer problemleri) halinde sistematik riskler ortaya çıkabilmektedir.

İtibar Riski: Kripto varlık sahiplerinin kripto varlıklarını kaybetmesi, ağ üzerinde gerçekleşebilecek herhangi bir altyapı ve servis hatası ya da üçüncü partilerle gerçekleştirilen iş birliklerinden doğabilecek herhangi bir geniş kapsamlı itibar kayıpları risk teşkil edebilmektedir.

Sistematik Olmayan Riskler: Kripto varlığı ihraç eden, operasyonlarını sağlayan ve son kullanıcıya ulaşmadan önce, ulaşma esnasında ve ulaşım sonrasında ortaya çıkabilecek problemlerdir. Bu risk unsuru ilgili şirketin tasfiye edilmesi, teknolojik altyapı yetersizlikleri ve siber saldırılar, likidite problemleri, iş birliği gerçekleştiren şirketler arasındaki hukuki uyuşmazlıklar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere geleneksel finans teorilerinde kabul edilmiş sistematik olmayan riskleri içermektedir.

Hukuki Riskler: İlgili mevzuatın oluşturulması, değiştirilmesi ya da ilga edilmesi ile ortaya çıkabilecek risklerdir. Bu riskler kapsamında sadece kripto varlıkları ilgilendiren mevzuatlar olmamakla birlikte yürürlükte olan diğer mevzuatların gelecekte ihlali de söz konusu olabilir.

Diğer Riskler:

Blokzincir cüzdan adresi riski: Blokzincir üzerinde yer alan varlıklara erişim için gerekli olan private key (özel anahtar) kaybı halinde ilgili varlıklara erişim kayıp edilebilir ya da üçüncü kişilerin kontrolüne geçmesi riski.

Vergi Riski: Kripto varlıklar ile ilgili ortaya çıkabilecek vergilendirme tasarıları finansal risk oluşturabilir. Ve bu vergilendirme kripto varlık projelerini ve projelerin operasyonlarını gerçekleştiren her türlü şirketi, satın alan gerçek/tüzel kişileri bağlayıcı kılabilir.

Last updated